AKB選抜総選挙


投稿者
(必ず書いてネ)
メール

表題
(必ず書いてネ)
内容
(必ず書いてネ)


8486 投稿前に左側の数字4桁の認証キーを入力してください。


表示できる投稿の数は最新から50件までです(削除した投稿も50件に数えます)。それ以降の投稿は自動的に削除されます。

表題:- 名前:. 日時: 2018/01/05 05:22:09
	PJK NST B VDS 
PASES TDS BLQUS

1- 01^T&6T&6t&^t
2- ER5ffr5GF^5rgf
3- 2A#S$@S$5^&%*9
4- &5r675re^%$E4E
5- 98j78th*^Th6t
6- 7H&h87$6f5rB
7- R#w432I)(80ui*)
8- ghf46%$RF654
9- 0()(ik0*JGHtg7tr676
10- IG876t865r%$#W5
11- 543DF^%$fr65$R64
12- iY897^UJ(*(y6987
13- 657^R%765r^%r76R
14- 76h8Y*&^y87^86
15- 78g6%&65g&75
16- Ygt765&*65&*^%&*65

表題:. 名前:. 日時: 2017/11/22 15:57:40

	Pojkart Nudist boy video

1
 imgrock.co/84seg7t244wj/P-AB-2.jpg.html
 destyy.com/q8mQMn

 imgrock.co/umrys64nkpo1/P-01-O_No_1.jpg.html
 destyy.com/q8mQmQ

 imgrock.co/muo4hovf2q2z/P-SIP.jpg.html
 destyy.com/q8mmjl
 destyy.com/q8mmIn

 imgrock.co/38bknm9bby17/P-ATBS-2.jpg.html
 destyy.com/q8mWaU

 imgrock.co/h1z0aue4ftta/P-ASH.jpg.html
 destyy.com/q8mQqA

 imgrock.co/rs6oftsyu667/P-ARWF.jpg.html
 destyy.com/q8mm2L

 imgrock.co/0qq9o6ye5g27/P-AA.jpg.html
 destyy.com/q8mQhu

 imgrock.co/3uv3jjtummgh/P-ARNNP.jpg.html
 destyy.com/q8mmJA

 imgrock.co/rk83804n6v5w/P-ADATR-1.jpg.html
 destyy.com/q8mnm8

 imgrock.co/y7podfc76zim/P-AK.jpg.html
 destyy.com/q8mQFE

pass 01^T&6T&6t&^t

2
 imgrock.co/dt9tcl3tvwcl/P-B(R-P).jpg.html
 destyy.com/q8Oaf6

表題:. 名前:. 日時: 2017/11/22 15:53:37
 imgrock.co/7l2tx318vhfu/P-B-A.jpg.html
 destyy.com/q8OaBx
 destyy.com/q8Oa8G

 imgrock.co/gc7p3xk60ys1/P-B-BBbS.jpg.html
 destyy.com/q8OspY
 destyy.com/q8Osj1

 imgrock.co/ssqtj6pc9bof/P-BBiB.jpg.html
 destyy.com/q8OsmO

 imgrock.co/8ixcda0raywr/P-BC.jpg.html
 destyy.com/q8OsP3
 destyy.com/q8OsP3

 imgrock.co/l7flycfkg8lh/P-B-FkkBudgB.jpg.html
 destyy.com/q8Os7E

 imgrock.co/nvlh4wybrxjj/P-B-FKKSdBA.T2.jpg.html
 destyy.com/q8Odya

 imgrock.co/qc6m9fq514q9/P-BG.jpg.html
 destyy.com/q8OdlR
 destyy.com/q8OdQV

 imgrock.co/d3gerwpgvl40/P-B-L.jpg.html
 destyy.com/q8OdPN

 imgrock.co/qvbzj6ezc32y/P-B-OMH.jpg.html
 destyy.com/q8OdXE

pass ER5ffr5GF^5rgf

3
 imgrock.co/mi3qjwhtxfj7/P-_BSNo.1.jpg.html
 destyy.com/q8AgP5

 imgrock.co/lezxi2lzz2r9/P-B-IdW.jpg.html
 destyy.com/q8AgLr
 destyy.com/q8AgBV

 imgrock.co/y0z7b2i1jyfr/P-Bith.jpg.html
 destyy.com/q8Ag61

 imgrock.co/4hlp3fm7wdug/P-BitM.jpg.html
 destyy.com/q8Pg3Q
 destyy.com/q8PhrR
 destyy.com/q8PhsD

 imgrock.co/ppkiyh3yzykr/P-Botb.jpg.html
 destyy.com/q8Phnk
 destyy.com/q8PjHg

 imgrock.co/supwir2x2bwh/P-BT.jpg.html
 destyy.com/q8PjNQ

 imgrock.co/o5tn0a4n0squ/P-BWB.jpg.html
 destyy.com/q8Pj7q
 destyy.com/q8Pkad

 imgrock.co/kfytx6r2mprp/P-CaT1.jpg.html
 destyy.com/q8PkSr
 destyy.com/q8PkXT

 imgrock.co/x737cqplghfd/P-CaT2.jpg.html
 destyy.com/q8Pl0x
 destyy.com/q8PliO

 imgrock.co/my0q1wfhcvyh/P-CF.jpg.html
 destyy.com/q8PlCt
 destyy.com/q8Pl4I
 destyy.com/q8PzwJ
 destyy.com/q8Pzo2

pass 2A#S$@S$5^&%*9

4
 imgrock.co/rbx4oba5bery/P-CC.jpg.html
 festyy.com/q8CCS1
 festyy.com/q8CCXB
 festyy.com/q8CC16

 imgrock.co/5wn6ycho388g/P-CD1.jpg.html
 festyy.com/q8J1HO
 festyy.com/q8J1ML
 festyy.com/q8J187

 imgrock.co/cd45m4q1o2e4/P-CD2.jpg.html
 festyy.com/q8J2aU
 festyy.com/q8J2bX

 imgrock.co/w27ff5ciohj3/P-CLOTA.jpg.html
 festyy.com/q8J2I5
 festyy.com/q8J2ZS

 imgrock.co/z6080h047r23/P-CLT.jpg.html
 festyy.com/q8J22X
 festyy.com/q8J3yV
 festyy.com/q8J3jY

 imgrock.co/qsokv3qrqfvq/P-DA.jpg.html
 festyy.com/q8J3nm
 festyy.com/q8J3Ys

 imgrock.co/t03vynxbl6pe/P-DK(TA).jpg.html
 festyy.com/q8J783
 festyy.com/q8J8sM
 festyy.com/q8J8cM

 imgrock.co/91t1ubo6ch1g/P-DkBMX-Rad.jpg.html
 festyy.com/q8J8St

 imgrock.co/b7uc19eoxy84/P-DoS.jpg.html
 festyy.com/q8KqWW
 festyy.com/q8KqSd

 imgrock.co/uf47oo67e5sz/P-DSB.jpg.html
 festyy.com/q8KqXp
 festyy.com/q8Kq8o

&5r675re^%$E4E

5
 imgrock.co/bvmt1w32gnrg/P-_ESAUs.jpg.html
 festyy.com/q8KO3C

 imgrock.co/6ho06g15hmos/P-DOTI(1).jpg.html
 festyy.com/q8KP0r
 festyy.com/q8KPtr

 imgrock.co/en9hj53t9rtu/P-DSJaK.jpg.html
 festyy.com/q8KPpl

 imgrock.co/q9biekls6sxd/P-EO.jpg.html
 festyy.com/q8KPg2
 festyy.com/q8KPxc

 imgrock.co/rv97xh265wbu/P-F.jpg.html
 festyy.com/q8KPP5
 festyy.com/q8KPJd
 festyy.com/q8KPCi

 imgrock.co/bl238or43wrt/P-FaHI.jpg.html
 festyy.com/q8KP1d
 festyy.com/q8KP7T

 imgrock.co/xo7mi7gtzixk/P-Fb.jpg.html
 festyy.com/q8KAw9
 festyy.com/q8KAio

 imgrock.co/sbaphrars9dc/P-FkkBA.jpg.html
 festyy.com/q8KSqV
 festyy.com/q8KSuM
 festyy.com/q8KSs5

 imgrock.co/hgzlb30pwjmv/P-FkkFW.jpg.html
 festyy.com/q8KSkL
 festyy.com/q8KSnq

 imgrock.co/mqqzklt48gdf/P-FWiK.jpg.html
 festyy.com/q8KSUR
 festyy.com/q8KSDv

pass 98j78th*^Th6t

6
 imgrock.co/xbhn2gwupsbn/P-_FITW-_NS.jpg.html
 gestyy.com/q9tggl

 imgrock.co/avdz5o3btbeu/P-Fitw.jpg.html
 gestyy.com/q9tgxw

 imgrock.co/6n9gv3988sn2/P-FKKF1.jpg.html
 gestyy.com/q9tgE9
 gestyy.com/q9tgFD

 imgrock.co/qgcarvdta4b5/P-FKKF2.jpg.html
 gestyy.com/q9tgBb
 gestyy.com/q9tg5z

 imgrock.co/zz923bxs9rck/P-FKKS_4.jpg.html
 gestyy.com/q90WEE
 gestyy.com/q90WP3

 imgrock.co/loqnj96zyqpa/P-FKKW.jpg.html
 gestyy.com/q90WZL
 gestyy.com/q90W5i
 gestyy.com/q90Eeu

 imgrock.co/tsmrtzl2o4mj/P-Fus.jpg.html
 gestyy.com/q90Eds
 gestyy.com/q90EvY

 imgrock.co/wyar66df6vam/P-G,boabt.jpg.html
 gestyy.com/q90ER1
 gestyy.com/q90EHr

 imgrock.co/bll4oq3dyyd2/P-GF.jpg.html
 gestyy.com/q90E3S
 gestyy.com/q90Rw3
 gestyy.com/q90Rs0
 gestyy.com/q90Rcz

 imgrock.co/2zswdl368nf4/P-H92.jpg.html
 gestyy.com/q90RYp
 gestyy.com/q90RJU

pass 7H&h87$6f5rB

7
 imgrock.co/4mf911az8we2/P-HB.jpg.html
 gestyy.com/q9iN4l
 gestyy.com/q9iMtQ

 imgrock.co/ekl3cz26l57j/P-Hf1.jpg.html
 gestyy.com/q9iMjd
 gestyy.com/q9iMRA

 imgrock.co/8hpee9psofna/P-HF2.jpg.html
 gestyy.com/q9iMGp
 gestyy.com/q9iMMe

 imgrock.co/nedbh07yql4q/P-HF3.jpg.html
 gestyy.com/q9i1wV
 gestyy.com/q9i1dM

 imgrock.co/zh24eyw7flg0/P-HSB.jpg.html
 gestyy.com/q9i1n6
 gestyy.com/q9i1A2
 gestyy.com/q9i1VR

 imgrock.co/7ppk3gawyski/P-HT1.jpg.html
 gestyy.com/q9i19T
 gestyy.com/q9i2di
 gestyy.com/q9i2mM

 imgrock.co/n5uxe54onx6n/P-HT2.jpg.html
 gestyy.com/q9i2DZ
 gestyy.com/q9i2NY

 imgrock.co/9fu2j1bktlxg/P-HT3.jpg.html
 gestyy.com/q9i3qJ
 gestyy.com/q9i3fH

 imgrock.co/xg3t09p7a7i9/P-IdW.jpg.html
 gestyy.com/q9i3Is
 gestyy.com/q9i3X9

 imgrock.co/gz2vqrj3uyb4/P-IotS.jpg.html
 gestyy.com/q9i37Y

pass R#w432I)(80ui*)

8
 imgrock.co/aez3vyj8ios7/P-JaK.jpg.html
 clkmein.com/q9g3jO
 clkmein.com/q9g3WC

 imgrock.co/ao6n54r74w9b/P-J-ETiF.jpg.html
 clkmein.com/q9g3JS
 clkmein.com/q9g350

 imgrock.co/2mhfde6gxn68/P-JuM-ZN.jpg.html
 clkmein.com/q9g4oQ
 clkmein.com/q9g4lY
 clkmein.com/q9g4UK

 imgrock.co/uglowldbp5mj/P-k.jpg.html
 clkmein.com/q9g4JK

 imgrock.co/ilvarcmevjdx/P-L.jpg.html
 clkmein.com/q9g7KB
 clkmein.com/q9g71X

 imgrock.co/5yeqmkblzxup/P-L(F)1.jpg.html
 clkmein.com/q9g79y
 clkmein.com/q9g8ie
 clkmein.com/q9g8hX

 imgrock.co/w0olfehlp60d/P-L(F)2.jpg.html
 clkmein.com/q9g8b9
 clkmein.com/q9g8Ue
 clkmein.com/q9g8Hp

 imgrock.co/pngz7pz2njiw/P-L(F)3.jpg.html
 clkmein.com/q9g84u
 clkmein.com/q9g9eV

 imgrock.co/w495tjvnsmhc/P-LDOS.jpg.html
 clkmein.com/q9g9DM
 clkmein.com/q9g9MT

 imgrock.co/h6yix6lbxwm8/P-L-SWF1.jpg.html
 clkmein.com/q9g99i
 clkmein.com/q9h0hb
 clkmein.com/q9h0bC

pass ghf46%$RF654

9
 imgrock.co/jni2oyp45qnz/P-LWR1.jpg.html
 clkmein.com/q9bvZd
 clkmein.com/q9bv4i

 imgrock.co/9jhoek3zqwxw/P-LWR2.jpg.html
 clkmein.com/q9bbZo
 clkmein.com/q9bb18
 clkmein.com/q9bntu

 imgrock.co/um77blu1yj14/P-LWR3.jpg.html
 clkmein.com/q9bnzs
 clkmein.com/q9bnnc

 imgrock.co/31xg9dhrauh2/P-Mb.jpg.html
 clkmein.com/q9bnSG
 clkmein.com/q9bnZL
 clkmein.com/q9bmrp

 imgrock.co/iwlh3gs1bdo2/P-M-DAS.jpg.html
 clkmein.com/q9bmxh
 clkmein.com/q9bmWX

 imgrock.co/fbm6x9lbnwkk/P-MeC.jpg.html
 clkmein.com/q9bmOJ
 clkmein.com/q9bmJ5

 imgrock.co/s722un5usm5n/P-N5.jpg.html
 clkmein.com/q9bQpr

 imgrock.co/ruwhzrqrmxgf/P-NB(R).jpg.html
 clkmein.com/q9bQc8

 imgrock.co/fi9vdptibgz7/P-N-O.jpg.html
 clkmein.com/q9bQOf
 clkmein.com/q9bQH3

 imgrock.co/zdg22cy8qci7/P-NPBaG.jpg.html
 clkmein.com/q9bQV4
 clkmein.com/q9bQ53

pass 0()(ik0*JGHtg7tr676

10
 imgrock.co/24a9ohh9k9hb/P-Nbotr.jpg.html
 clkmein.com/q9bkXN
 clkmein.com/q9bk4d

 imgrock.co/g2k40zkwl2k9/P-OaHM1.jpg.html
 clkmein.com/q9blyK
 clkmein.com/q9blfW
 clkmein.com/q9blYj

 imgrock.co/otdr3iwo1iai/P-OaHM2.jpg.html
 clkmein.com/q9blFq
 clkmein.com/q9blXH
 clkmein.com/q9bl8m

 imgrock.co/ogdru3lh8eaf/P-OatGC4.jpg.html
 clkmein.com/q9bzuv
 clkmein.com/q9bzf2

 imgrock.co/xmpedec7cekt/P-ODIYPt1.jpg.html
 clkmein.com/q9bzzX
 clkmein.com/q9bzEK
 clkmein.com/q9bzSq

 imgrock.co/es6d18kyn5iz/P-ODIYPt2.jpg.html
 clkmein.com/q9bzZz
 clkmein.com/q9bzMW
 clkmein.com/q9bz7I

 imgrock.co/vch7atqhlx8j/P-OiC.jpg.html
 clkmein.com/q9bxa9
 clkmein.com/q9bxzJ
 clkmein.com/q9bxEF

 imgrock.co/n49wvg263iw4/P-OT1.RaT.jpg.html
 clkmein.com/q9bxAD
 clkmein.com/q9bxMo
 clkmein.com/q9bx7O

 imgrock.co/04lqm0xsgpt8/P-OTLaTW.jpg.html
 clkmein.com/q9bcek
 clkmein.com/q9bcoh

 imgrock.co/rs32ejtei20z/P-PD(R).jpg.html
 clkmein.com/q9bcgI
 clkmein.com/q9bcba

pass IG876t865r%$#W5

11
 imgrock.co/sw9pwv0ou4kh/P-RBS.jpg.html
 ceesty.com/q9FWmF
 ceesty.com/q9FWP0
 ceesty.com/q9FWJG

 imgrock.co/g67w6gre2k66/P-RDE.jpg.html
 ceesty.com/q9FWNL

 imgrock.co/433y99uh8eff/P-RIC.jpg.html
 ceesty.com/q9FEq4
 ceesty.com/q9FEso
 ceesty.com/q9FElz

 imgrock.co/34ewf55xlpri/P-SA.jpg.html
 ceesty.com/q9FEnU
 ceesty.com/q9FEIp

 imgrock.co/l0i4igox2j0h/P-SB.jpg.html
 ceesty.com/q9FEGx
 ceesty.com/q9FEVn
 ceesty.com/q9FE8S

 imgrock.co/etoqtz6ltej1/P-SF.jpg.html
 ceesty.com/q9FRt7
 ceesty.com/q9FRdi

 imgrock.co/z7lojc8z8fey/P-SiB.jpg.html
 ceesty.com/q9FRc0
 ceesty.com/q9FRRE
 ceesty.com/q9FRSW

 imgrock.co/tvzmpq91w51p/P-SidMmO.jpg.html
 ceesty.com/q9FRCv
 ceesty.com/q9FR4j
 ceesty.com/q9FTwZ

 imgrock.co/om7rw0es5gr2/P-SiP.jpg.html
 ceesty.com/q9FTaS
 ceesty.com/q9FTj9
 ceesty.com/q9FTnL
 ceesty.com/q9FTRR
 ceesty.com/q9FTAG

 imgrock.co/g0yg1hfgcbbu/P-SITA.jpg.html
 ceesty.com/q9FTVH
 ceesty.com/q9FT4W
 ceesty.com/q9FYws
 ceesty.com/q9FYov

pass 543DF^%$fr65$R64

12
 imgrock.co/8ht08r5vve5h/P-SAF2.jpg.html
 ceesty.com/q9FAfk
 ceesty.com/q9FAvp
 ceesty.com/q9FAR9
 ceesty.com/q9FAFx

 imgrock.co/n1bddqam09j5/P-SAW1.jpg.html
 ceesty.com/q9FACg
 ceesty.com/q9FA42
 ceesty.com/q9FStY
 ceesty.com/q9FSdy
 ceesty.com/q9FSxp

 imgrock.co/1pnxnnldabym/P-SBF1.jpg.html
 ceesty.com/q9FSWy
 ceesty.com/q9FSOu

 imgrock.co/l7tdds4lz99b/P-SBF4.jpg.html
 ceesty.com/q9FSG8

 imgrock.co/a20smvmo3wcy/P-SBF_2.jpg.html
 ceesty.com/q9FSXU

 imgrock.co/ase36yb9aic9/P-SC.jpg.html
 ceesty.com/q9FS2E
 ceesty.com/q9FD01
 ceesty.com/q9FDuo

 imgrock.co/3itfm293l9np/P-SF.jpg.html
 ceesty.com/q9FDjr
 ceesty.com/q9FDQ7

 imgrock.co/f1lwzraghd5x/P-SFAB.jpg.html
 ceesty.com/q9FDSw
 ceesty.com/q9FDCj

 imgrock.co/3wr1ubdp3rly/P-SRiC.jpg.html
 ceesty.com/q9FD7L
 ceesty.com/q9FFiU

 imgrock.co/ovc63cfdzqhl/P-SuSWuW1LO.jpg.html
 ceesty.com/q9FFzf
 ceesty.com/q9FFTQ

pass iY897^UJ(*(y6987

13
 imgrock.co/vh8lwa65u0je/P-SH.jpg.html
 ceesty.com/q9FNBR
 ceesty.com/q9FN4d
 ceesty.com/q9FMkt

 imgrock.co/iumf7wzoannx/P-SH1.jpg.html
 ceesty.com/q9FMbk

 imgrock.co/a0x0evx2lu20/P-SiP.jpg.html
 ceesty.com/q9FMTI
 ceesty.com/q9FMF4

 imgrock.co/qnb30ihuqo5i/P-SIR.jpg.html
 ceesty.com/q9FMXY
 ceesty.com/q9F1qn

 imgrock.co/zezbtf7g8ghu/P-Sitc.jpg.html
 ceesty.com/q9F1se
 ceesty.com/q9F1zw
 ceesty.com/q9F1mt

 imgrock.co/jp5a37163ttg/P-SitF3.jpg.html
 ceesty.com/q9F1If
 ceesty.com/q9F1DI

 imgrock.co/4c7gbeyphwik/P-SitF5.jpg.html
 ceesty.com/q9F1Zz
 ceesty.com/q9F1MS

 imgrock.co/sipbc9zeojan/P-SitG.jpg.html
 ceesty.com/q9F19z
 ceesty.com/q9F2iX

 imgrock.co/z6qtrlho2jou/P-SM-P.jpg.html
 ceesty.com/q9F2zk
 ceesty.com/q9F2Qo

 imgrock.co/uwasg8pj3hma/P-SP.jpg.html
 ceesty.com/q9F2Ao
 ceesty.com/q9F2K0

pass 657^R%765r^%r76R

14
 imgrock.co/ngpns6b0ypyb/P-SM.jpg.html
 corneey.com/q9NGOw

 imgrock.co/4b2v4d7sfzlq/P-TA.jpg.html
 corneey.com/q9NGKV
 corneey.com/q9NG4g

 imgrock.co/i5sa2rs6ec0s/P-TBATGE.jpg.html
 corneey.com/q9NHes
 corneey.com/q9NHf8
 corneey.com/q9NHvH
 corneey.com/q9NHIR
 corneey.com/q9NH2p
 corneey.com/q9NJqj

 imgrock.co/juu6lzzmaaxt/P-TBBB.jpg.html
 corneey.com/q9NJaA
 corneey.com/q9NJvv
 corneey.com/q9NJIy
 corneey.com/q9NJFD

 imgrock.co/f8w808y81mrs/P-TCT.jpg.html
 corneey.com/q9NJBl
 corneey.com/q9NJ8D

 imgrock.co/pnma5mx920zo/P-TFDOS.jpg.html
 corneey.com/q9NKp0
 corneey.com/q9NKlw

 imgrock.co/5udyxvnoqeqs/P-TGS.jpg.html
 corneey.com/q9NKQx

 imgrock.co/8jr9xst6ycxj/P-TIG.jpg.html
 corneey.com/q9NKPU
 corneey.com/q9NKZi
 corneey.com/q9NK3B

 imgrock.co/m7spfrhtuewz/P-TJOB.jpg.html
 corneey.com/q9NLdn
 corneey.com/q9NLlk

 imgrock.co/aqp62ggakrzh/P-TSSAS.jpg.html
 corneey.com/q9NLTb
 corneey.com/q9NLFm

pass 76h8Y*&^y87^86

15
 imgrock.co/dfckjv7hmao7/P-TA.jpg.html
 corneey.com/q9NZuk
 corneey.com/q9NZh3

 imgrock.co/4ktnz0b4xplj/P-TA1.jpg.html
 corneey.com/q9NZWx
 corneey.com/q9NZGL
 corneey.com/q9NZN8

 imgrock.co/cphrcsz7nhph/P-TFAASD.jpg.html
 corneey.com/q9NXwb
 corneey.com/q9NXoB

 imgrock.co/ezt3z4rlp8bk/P-TM(BS_1).jpg.html
 corneey.com/q9NXbn

 imgrock.co/qgmvx7jey5dn/P-TM-I.jpg.html
 corneey.com/q9NXPh
 corneey.com/q9NXKg
 corneey.com/q9NX1X

 imgrock.co/imt694dcq1bp/P-TRE.jpg.html
 corneey.com/q9NCq5
 corneey.com/q9NCgE
 corneey.com/q9NCbZ

 imgrock.co/dsc0awy4l9dl/P-TSS.jpg.html
 corneey.com/q9NC6S
 corneey.com/q9NViV

 imgrock.co/0nrcfvs6ybyh/P-TtR.jpg.html
 corneey.com/q9NVzg
 corneey.com/q9NVWE
 corneey.com/q9NVDA

 imgrock.co/1gy21x806qy6/P-TTTSTD.jpg.html
 corneey.com/q9NVBz
 corneey.com/q9NV5h

 imgrock.co/zwuf7bwq95hm/P-UPATO.jpg.html
 corneey.com/q9NBt4
 corneey.com/q9NBgG

pass 78g6%&65g&75

16
 imgrock.co/a65nc48ms5f0/P-L-IF.jpg.html
 corneey.com/q9NMlB
 corneey.com/q9NMmN
 corneey.com/q9NMSu

 imgrock.co/akvrl0n8fxwh/P-NBP1.jpg.html
 corneey.com/q9NMXb
 corneey.com/q9NM6s

 imgrock.co/t44daq8p5mc0/P-S12a.jpg.html
 corneey.com/q9N1tf

 imgrock.co/3q6g849g3vtk/P-UTES(F2).jpg.html
 corneey.com/q9N1go
 corneey.com/q9N1vi

 imgrock.co/bsliwninjzkt/P-WAST.jpg.html
 corneey.com/q9N1Yg

 imgrock.co/kba37z459dkt/P-WftM.jpg.html
 corneey.com/q9N1Vq
 corneey.com/q9N13D
 corneey.com/q9N2qi
 corneey.com/q9N2oM
 corneey.com/q9N2zt

 imgrock.co/bd6d127kulf3/P-WIS.jpg.html
 corneey.com/q9N2Rg
 corneey.com/q9N2Ft
 corneey.com/q9N2BB
 corneey.com/q9N30y

 imgrock.co/l4vzeypgvq6r/P-WWGOaT.jpg.html
 corneey.com/q9N3oS
 corneey.com/q9N3kp

pass Ygt765&*65&*^%&*65

表題:ロレックス 腕時計 名前:ロレックス 腕時計 日時: 2017/05/11 17:25:02
こんにちは
iphone 6 iphone6s iphone7ルイヴィトン 携帯、ルイヴィトン バッグ、シャネル 携帯、エルメス 携帯直営店
最新作も随時入荷いたしております。
ご安心購入くださいませ。
www.wtwht.com 
【E-mail】 info@wtwht.com
【店舗運営責任者】 本村真由美

表題:https://file.al/public/16395 boys girls 4-12 yo 名前:DL https://daofile.com/users/JERY 日時: 2017/03/12 17:45:06
https://file.al/public/16395

表題:松ヶ丘の悪魔2人に合わせてください 名前:日時: 2013/06/23 20:18:21
関係ない話でごめんなさい。でも聞いてください。お願いしま
す!あと○は除いてください。2012年7月8日、松ヶ丘交番の前の松ヶ丘歩道橋の前で邪魔
なところにもいなかった僕を後ろから歩いてたフリしていき
 なり走ってきてどけって突き飛ばした大人と、そのことを訴
えてってそれで僕が「あそこにいます」って言って逃げられ
 ていなかっただけで僕に「お前頭おかしいんじゃねえのか」
とか言った老人に会わせて文句言わせてください。僕の親は
僕は石を蹴るとかちょっとのことで怒られるのにあの大人は
理由もない暴力をふるっておいて怒られもしないのが許せま
 せん。僕は自転車が倒れたのを笑っただけで親に怒られたの
 にあんな老人がイジメられた僕の顔見て笑って悪口言っのが
一番許せません。僕の祖父は誰にでも優しい人だったのにあん
な老人長生きするだけで許せません!誰かのために生きようと
思っても生きられない老人は何百万人もいるのにあんな他人を
イジメて楽しむ老人は長生きするだけで許せないです!僕の親
は僕がその2人のせいで外に出るのが怖くなったこと知ってて
防犯ブザー買おうとしただけで怒るような親です。あの2人の
こと警察に言っただけで怒ったんです。僕をぶった大人がやっ
たことを親に言ったら何て言ったと思いますか?「あの
大人にとって邪魔だった」って言ったんですよ。僕は許さな
 いくせに他人は許すんですよ!例え僕がころ○されても
悲しみはしてもころ○した人を許すに決まってるような
親なんです。

あの2人を松ヶ丘交番に連れてきて僕と会わせて僕にあの2人
の顔見て言いたいこと(学校でイジメられて言われて傷ついた
言葉。(担任の先生が気にしないって言って無視した内容))
を言わせてください!お願いします!松ヶ丘交番の警察は僕の
住所知ってますから。

僕は弱い子供に優しくするのにあんな大人僕の人生の先輩のク
セして卑劣な生き方するんですよ!あんな罪もない子供に理由
もない暴力奮ったりする大人に顔見て文句言わせてください!
罪もない子供に、それも殴られて泣き顔の罪もない子供の顔見
て笑いながら罵声吐く老人に僕の祖父や誰かのために生きた老
人を冒涜するような生き方されて許せません!そんな人間に弱
い人に優しくして生きるこの僕が襲われて外出るのを怖くされ
たんです!その鬼畜を誰か偉い人に怒られるようにしてくださ
い!!

お願いです!!僕をあの卑劣な大人と老人に会わせて、僕が学
校でイジメられて言われたことを全部あの2人の顔見て言わせ
てください!お願いします!!

もし迷惑なら、親が僕に防犯ブザーを買ってくれたらこの掲
示板にあるこのレス全部削除するように依頼出
しますから。 

表題:東急バス弦巻営業所には最低な運転手がいる 名前:日時: 2013/06/23 19:59:16
関係ない話でごめんなさい。でも聞いてください。お願いしま
す!2011年6月8日東急バス弦巻営業所 の中でめぐろ区
民キャンパスのところで僕が被害妄想の激しいおばさんにイジ
メられたのを無視した運転手がいます。僕はそのおばさんと運
転手によるイジメのせいでバスや電車が怖くなって学校に通え
なくなりました。東急バス弦巻営業所、もしくは目黒駅の職員
の思考は、僕に悪意を持っていた。イジメ、脅し、被害妄想、
更には死○ねって言葉が大した ことない・いいことだと思ってい
た。そのイジメ、脅し、被害妄想、死○ねって言葉を 見るの
が面白かったの3つの内どれかです。最低の運転手ですよね?
自分から先にやってきておいて「謝りな!」とか脅してるのを
大人が平気で見てられるはず有りませんから。あんな自分勝手
なおばさんが罪もない子供に死○ねって言ってるのを平気で見
てられるはず有りませんから。死○ねって言われてショックで
自殺した人は何100人もいるっていうのにあの運転手はそれを
平気な顔で見てられる恐ろしい人間なんですよ。 これは全部
本当のことです。嘘だと思うなら警察に言って全国 騒ぎ立て
てもいいです。目黒駅から弦巻営業所に向かうバスには 乗客
の学生がバスが止まって「降ります」って何回も言 ってるの
に無視してドアを閉めて次のバス停に行った運 転手もいま
す。その人も絶対あの運転手です。本物の最低な運転手 です
から。このこと全国で話題にして下さい。お願いします! 僕
の親は僕がちょっと石蹴っただけで怒るのにあの運転手やおば
さんは僕を学校通えなくしたのに怒らないんです。僕が誰かを
学校通えなくしたら絶対責任取らすのにあの大人は許すんで
す。そうやって許されるあのおばさんと運転手が一番許せませ
ん。僕弱い人には優しくするのにあんな自分勝手なおばさんに
悪者扱いされてイジメられて!!あんな奴が罰受けないのが許
せません!!僕の親はニュース見てて僕が罪もない人を何10人
もころ○した犯人のこと許せないって言っただけで怒るような
親です!!そんな犯人を怒っただけで怒るなら僕がころ○され
てもその犯人のこと許すに決まってます!僕はちょっとのこと
で怒られるのにあんなおばさんだけ怒られないのが一番許ない
ことです!誰でもいいからこのことを東京の全警察に言ってく
ださい!お願いします!!僕あのおばさんに何も悪いことして
ないのにあのおばさんは怒り顔でまるで僕が悪いこと何かした
みたいに思ってるような顔して自分が座りたいからって僕を突
き飛ばしてその席に座ってそれで抵抗したら被害妄想してイジ
メてきたんです!そんなひどいことを無視したんですあの運転
手は。これが東急バス弦巻営業所の電話番号です0334200321 
気が強い方だったら子供を自殺させるかもしれないイジメをい
いことか大したことないって思ってることを指摘したりして文
句言って下さい!無理だったら無理でいいですから!そこにあ
の運転手も学生が降りますって何回も言ってるのに無視して出
口閉めて次のバス停に行った運転手も次のバス停通り過ぎてお
いて謝罪も何も言わないで次のバス停に行く運転手もいるので! 

 僕は弱い子供に優しくするのにあんな大人僕の人生の先輩の
クセして卑劣な生き方するんですよ!あんな罪もない子供襲っ
て被害妄想するようなおばさんに弱い人に優しくして生きるこ
の僕が襲われて学校通えなくされたんです!その鬼畜を誰か偉
い人に怒られるようにしてください!!


迷惑だったらあのおばさんと運転手が少しでも僕を学校に通え
なくしたことを償ってその証拠を見せてもらったらこのスレを
全部削除するように依頼出しますから安心してください。

表題:みんなが投票して総選挙!! 名前:しおっピー 日時: 2012/08/09 19:05:56
誰でもいいので投票してください!
SKEなど姉妹でも0kです
アンケート終了は2013年8月9日 です

MultiBunBoard(version 4.0) (C)BUNZIN NET